Samfunnsansvar

Som en stor aktør innenfor vårt segment er vi vårt ansvar bevisst. Derfor gjør vi en rekke tiltak for å prøve å utgjøre en forskjell for samfunnet. Noen av disse tiltakene er opprettelse av Isiflo Jobb og Rekrutteringssenter, og støtte til unge lovende lokale idrettsutøvere. Gjennom økonomisk støtte, kompetanse og innovasjon ønsker vi å utgjøre en forskjell for samfunnet rundt oss. Dette skal vi gjøre enda mer av framover! 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Loven pålegger 
en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurdering  og informere om resultatet av den.


Hva er åpenhetsloven?

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre 
oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Allmennheten gis tilgang til informasjon om 
hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forbrukertilsynet har ansvar for å føre tilsyn med loven.


Aalberts Code of Conduct

Alle våre forretningsforbindelser må signere våre etiske 
retningslinjer / Aalberts Code of Conduct. Det foretas regelmessige risikovurderinger og revisjon av våre kunder og leverandører.

ISIFLO jobber utelukkende med europeiske leverandører hvor vi har muligheter for oppfølging og revisjon. 

                                        OECD sin veileder for aktsomhetsvurdering

               Grafikken viser vårt "kretsløp" av leverandører og vår posisjon som leverandør

Hva betyr åpenhetsloven for oss?

 

Isiflo AS jobber allerede med ansvarlig innkjøp som en del av 
vår bærekraftstrategi. Ansvarlig innkjøp handler først og fremst om å våge å stille krav, og følge dem opp. Dette gjør vi først og fremst gjennom våre etiske 
retningslinjer i Code of Conduct, og som er en del av våre innkjøpsavtaler. 
Vi gjennomfører også revisjoner for å sjekke at Code of Conduct, ISO9001 og ISO14001 etterleves hos våre leverandører.


Råvarer

 

Messing baseres hovedsakelig på resirkulert materiale foredlet ved europeiske messingverk. Disse har signert våre etiske retningslinjer / Aalberts Code of 
Conduct og forplikter seg derigjennom å følge disse.

 

Kompositt fremstilles ved en av Europa’s ledende leverandører av 
kundespesifikke spesialkompositter. Disse har også signert våre etiske 
retningslinjer / Aalberts Code of Conduct.

Nærmere informasjon om ISIFLO sin oppfylling av åpenhetsloven kan fås ved å henvende seg til info@isiflo.com.

 

 

Isiflo har startet opp med bærekraftarbeidet og har som en start 
oppnådd bronse i Ecovadis. Vi jobber videre med dette og går for gull i 2024. Du kan lese mer om hva det innebærer og tiltak som skal i iverksettes her

Isiflo jobb og rekrutteringssenter; vår historie og vårt samarbeid

Vi startet opp i 2013 under navnet NAV / ISIFLO Arbeidstreningssenter, men byttet navn til ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter i 2018. Senteret hadde utviklet seg til å være en rekrutteringsbase i tillegg til en språk- og arbeidstreningsplass.

Det hele startet som et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune, ved NAV Vestre Toten og Voksenopplæringen, og bedriften Raufoss Water & Gas – nå ISIFLO AS.

Isiflo AS ønsket et alternativ til robotisering av montasje eller manuell montering i et lavkostland. NAV ønsket en arena for «Place and train»


Som en idé, etter en modell fra en søsterbedrift i Frankrike, ble senteret etter hvert startet.

I dag er samarbeidet utvidet til å inkludere Isiflo AS, NAV Vestre Toten, Vestre Toten Voksenopplæring, NAV kontorene i Østre Toten og Gjøvik, Lærings-senterne i Østre Toten og Gjøvik

Våre mål og verdier

Vi arbeider ut ifra NAV sin visjon: Vi gir mennesker muligheter

Ideen er å skape en god arbeidskvalifiserende arena for fremmedspråklige og eventuelt andre som av ulike årsaker ikke er i arbeid eller utdanning.

Et sted man kan:

Knytte verdifulle kontakter med arbeidslivet.
Skaffe referanse
Bli kjent med norsk kultur og arbeidsliv
Trene på sosialisering og struktur
Trene på språkferdigheter

Lokale Ambassadører

Vi ønsker å støtte neste generasjon unge talenter! Dette er personer som ikke bare stikker seg ut både i mental og fysisk kapasitet og prestasjon, men også som positive forbilder for deres generasjon.

Dette er våre 3 lokale ambassadører:

Benjamin Østvold, hopp
Kristian Ulekleiv, skøyter
Tuva Bakkemo, langrenn