Samfunnsansvar

Som en stor aktør innenfor vårt segment føler vi at vi bør være vårt ansvar bevisst, derfor gjør vi en rekke tiltak for å prøve å utgjøre en forskjell for samfunnet. Noen av disse tiltakene er oppretting av Isiflo Jobb og Rekrutteringssenter, og støtte til unge lovende idrettsutøvere. Gjennom økonomisk støtte, kompetanse og innovasjon ønsker vi å utgjøre en forskjell for samfunnet rundt oss. Vi gjør en del, men ønsker å gjøre enda mer i fremtiden!

Isiflo jobb og rekrutteringssenter; vår historie og vårt samarbeid

Vi startet opp i 2013 under navnet NAV / ISIFLO Arbeidstreningssenter, men byttet navn til ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter i 2018. Senteret hadde utviklet seg til å være en rekrutteringsbase i tillegg til en språk- og arbeidstreningsplass.

Det hele startet som et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune, ved NAV Vestre Toten og Voksenopplæringen, og bedriften Raufoss Water & Gas – nå ISIFLO AS.

RWG ønsket et alternativ til robotisering av montasje eller manuell montering i et lavkostland.
NAV ønsket en arena for «Place and train»

Som en idé, etter en modell fra en søsterbedrift i Frankrike, ble senteret etter hvert startet.

I dag er samarbeidet utvidet til å inkludere Isiflo AS, NAV Vestre Toten, Vestre Toten Voksenopplæring, NAV kontorene i Østre Toten og Gjøvik, Lærings-senterne i Østre Toten og Gjøvik

Våre mål og verdier

Vi arbeider ut ifra NAV sin visjon: Vi gir mennesker muligheter

Ideen er å skape en god arbeidskvalifiserende arena for fremmedspråklige og eventuelt andre som av ulike årsaker ikke er i arbeid eller utdanning.

Et sted man kan:

Knytte verdifulle kontakter med arbeidslivet.
Skaffe referanse
Bli kjent med norsk kultur og arbeidsliv
Trene på sosialisering og struktur
Trene på språkferdigheter

Lokale Ambassadører

Vi ønsker å støtte neste generasjon unge talenter! Dette er personer som ikke bare stikker seg ut både i mental og fysisk kapasitet og prestasjon, men også som positive forbilder for deres generasjon.

Dette er våre 3 lokale ambassadører:

Benjamin Østvold, hopp
Kristian Ulekleiv, skøyter
Tuva Bakkemo, langrenn