Vi hører gjerne ifra deg!

Raufoss Industripark,
Grøndalsveien 2 – bygning 201
2830 Raufoss 

Telefon: +47 61 15 27 00
info@isiflo.com

Reklamasjonskjema

Kontakt oss

Salg & Marked

Hein Høyte

Salgssjef Norge

+47 913 45 203
h.hoyte@isiflo.com

Idar Isaksen

Distriktssjef Sør

+47 930 55 374
i.isaksen@isiflo.com

Tore Stokkereit

Distriktssjef Vestlandet

+47 950 53 942
t.stokkereit@isiflo.com

Trygve Weidemann

Distriktssjef Nord

+47 910 02 759
t.weidemann@isiflo.com

Frode Hagen

Distriktssjef Innlandet

+47 900 88 531
f.hagen@isiflo.com

Peter Todorow

Eksportsjef

+47 951 67 062
p.todorow@isiflo.com