Miljø og bærekraft i Isiflo

Respekt og omtanke for miljøet og naturen sitter i ryggmargen vår i Isiflo. Vi er friluftsfolk som har vokst opp med gårdsbruk og ren natur - der våre felles ressurser med selvfølge etterlates i like god eller bedre stand til neste generasjon. Bærekraft har vært en del av kulturen vår lenge før bærekraft ble et moteord - og dermed en helt naturlig del av driften vår.

«Trulig vælas bæste koblinger – fra Toten»

Vi legger mye stolthet i å lage et produkt med stor betydning for sikker vannforsyning. Rørkoblingene våre reduserer lekkasjer i drikkevannsystemet, fordi de:

Vi lager koblinger i messing og komposittmaterialer. Koblingene våre har en mer robust konstruksjon enn andre løsninger på markedet. Vi bruker en korrosjonsbestandig messing som sikrer mer enn 50 års levetid. Messingkvaliteten vår er utviklet i samarbeid med SINTEF, og godkjent i mer enn 35 markeder.

Komposittkoblingene består av kunststoffet PA12 (Polyamid 12) med 65 % glassfylling i materialet. Glassfyllingen forsterker plasten slik at den blir like sterk som metall.

Vi lager «trulig vælas bæste koblinger – fra Toten»

Sirkulær økonomi

For å nå klimamålene er det ikke nok å lage og forbruke mindre. Vi må også utnytte de ressursene som ligger i skrap og samtidig gjenbruke materialer som vanligvis havner på dynga. Messing – som er sentralt i vår produksjon – kan for eksempel resirkuleres igjen og igjen uten at det går ut over kvaliteten.

Isiflo har vært sirkulære i 50 år. Slik sørger vi for at råvarene holder seg i kretsløpet:

 

Vår messing er utelukkende basert på resirkulert metall og vi bruker ikke jomfruelig kobber.
Vi har fokus på smarte og unike løsninger.

Nærmiljøet

Vi er inderlig glade i hjemtraktene våre. Derfor legger vi mye innsats i å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet vårt. ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter og andre lokale tiltak gir positive ringvirkninger på Toten.

Tiltak vi gjenomfører:

 

Kjøle- og skjærevæsker fra produksjonen går i en lukket krets og resirkuleres kontinuerlig.
Ingen utslipp fra produksjon til det kommunale ledningsnettet.
Vi har 15 års historikk på hvor mye restavfall hver produserte kobling gir, og setter årlige mål for forbedringer.

Råvarer i produktet

Vi lager rørkoblinger i messing og komposittmaterialer. Hoveddelen i messing er kobber, som er en begrenset naturressurs – derfor skal vi med tiden produsere stadig flere komposittkoblinger, og fase ut messing i fremtiden.

Kompositt reduserer vekten på koblingene og minsker dermed energiforbruket til bilene under transport. Samtidig krever produksjon av komposittkoblinger vesentlig mindre energi enn metallkoblinger – men materialet har den samme mekaniske styrken som metall.

Messing
Over halvparten av vår messing produseres i Sverige. Resten produseres i Tyrkia. Det gjør det enklere for oss å følge opp og sikre at produksjonen foregår etter våre krav og normer for HMS. Vi benytter 100 % resirkulert metall i våre messingkoblinger.

Kompositt
Kompositt er et kunststoff som har tilsvarende mekanisk styrke som metaller når det forsterkes med glassfiber. Vi får levert komposittmateriale fra europeiske leverandører.

Transport

Vi produserer over tre millioner rørkoblinger i året. Vi produserer lokalt, men eksporterer globalt.  Råvarer skal importeres og varene skal fraktes ut i verden – det gir oss et stort ansvar for å minimere transportutslippene så langt det lar seg gjøre. I samarbeid med andre bedrifter i Raufoss Industripark koordinerer vi transport for å redusere utslipp. I vårt klimaregnskap tar vi også med inngående transport fra våre leverandører. Det er derfor viktig å velge råvareleverandører med nærmest mulig geografisk tilhørighet til oss. Vi stiller også strenge krav til at ansatte skal ha ryddige arbeidsforhold hos underleverandørene.

 

Typegodkjenningen Euro 6 er et minstekrav vi setter til bilene som frakter varene våre.
Vi handler ikke råvarer fra land som ikke overholder vår standard og krav til arbeidsvilkår og miljø.
Vi utfører kontroller på fabrikkene til våre råvareleverandører.

Sertifiseringer

I Raufoss Industripark har vi et eget prosjekt hvor alle bedriftene samarbeider om å redusere risikoen for at mikroplast havner i naturen.

Vi bruker plastbaserte materialer i vår komposittproduksjon. For oss er det viktig å ha 100% kontroll over materialet og hindre at plastpartikler kommer på avveie.

 

(Kiwa Green)

Isiflo-koblinger bidrar til rent drikkevann verden over

Hvert minutt drikkes det vann fra én million plastflasker. Alt dette vannet kunne blitt hentet fra springen – uten plastavfallet og transportutslippene som følger med flaskene.

Produktene våre er en viktig brikke i ledningsnettet som sikrer rent vann i springen til hele verdens befolkning. De finnes under bakken i store deler av Europa.

Produksjon og transport av drikkevann i plastflasker gir enorme klimautslipp. Det er mye billigere og bedre for miljøet å transportere drikkevann i ledningsnett.

 

Alternativet til flaskevann

Rent drikkevann i springen er en selvfølge for oss i Norge, og det norske ledningsnettet utgjør faktisk bare 10 % av markedet vårt. Vi ønsker at alle mennesker på kloden skal ha den samme tilgangen til rent vann som vi tar for gitt her hjemme.

90 % av koblingene våre eksporteres til utlandet, der flaskevann enten er en kulturell norm eller den eneste kilden til rent vann. Rørkoblingene fra Isiflo er markedsleder i Skandinavia, Tyskland og Frankrike – og med agenter på tre kontinenter jobber vi stødig mot å bygge trygg og bærekraftig drikkevannsforsyning over hele kloden.

Akkurat nå etablerer vi oss i Midtøsten og Sør-Afrika for at koblingene våre skal bidra til å legge vannledninger for befolkningen, der mange mennesker bruker store mengder tid på å hente vann. Unge jenter er spesielt utsatt for arbeidet med å hente vann, og går glipp av skolen.

Våre bærekraftmål

 • Bærekraftsmål 8: Vi skal fremme en varig, og bærekraftig vekst med fokus på menneske og miljø.
  Vi skal jobbe for å skape en trygg, inkluderende, ikke diskriminerende og rettferdig arbeidsplass, hvor alle behandles på en likeverdig måte uavhengig av kjønn, legning, alder eller livssyn. ISIFLO legger også til rette for ungdom ved å ansette sommervikarer til monteringsavdelingen.

 • Bærekraftsmål 9: ISIFLO jobber for å skape bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser. Vi jobber hele tiden med utvikling av innovative løsninger for en sikker infrastruktur for vann- og gassforsyning. Overgangen fra messing til kompositt bidrar til en mer effektiv bruk av rene og mer miljøvennlige ressurser. Kompositt er et lettere materiale med lang levetid og høy materialstyrke, i tillegg til å være korrosjonsfritt. Innovasjon er nødvendig for å øke lands potensiale for bærekraftig utvikling og vekst. ISIFLO mottok i 2021 Aalberts innovasjonspris.

 • Bærekraftsmål 12: ISIFLO-produktene produseres i miljøvennlige prosesser med fokus på korte transportlinjer gjennom hele verdikjeden. I fremtiden skal ISIFLO fase ut rørkoblingene i messing og produsere stadig flere koblinger med komposittmaterialer, som er et lettere og mer energieffektivt materiale med lang levetid.  De svært holdbare materialene gir både en lang levetid samtidig som det forbedrer kvaliteten og påliteligheten av produktene. Sirkulærøkonomien til ISIFLO bidrar til at man får mye ut av de ressursene som benyttes, ettersom en stor andel av ressursene resirkuleres og blir brukt igjen i kretsløpet flere ganger.

 • Bærekraftsmål 13: Gjennom fokus på stadig reduksjon av CO2-utslipp gjennom både transport og produksjon, bidrar ISIFLO til å begrense klimaendringene.
  Sirkulærøkonomien til materialene bidrar til at ISIFLO får resirkulert store deler av produktene.

 • Bærekraftsmål 17: ISIFLO arbeider aktivt i inernasjonale og lokale nettverk for kontinuerlige forbedringer og en bærekraftig utvikling innen bransjen, blant Aalberts NV sine øvrige bedrifter og nabobedriftene i Raufoss Industripark som NCE Raufoss, TotAl Gruppen og Vaager innovasjon.
  Utvekslingen av kunnskap mellom samarbeidsbedriftene fører til økt kunnskap om teknologi og bærekraftige løsninger, som er avgjørende for å nå bærekraftsmålene sammen.