Personvernerklæring

Isiflo er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som samles inn gjennom nettstedet. Isiflo respekterer personvernet ditt og overholder bestemmelsene i GDPR og databeskyttelsesforskriften. Isiflo samler ikke inn eller behandler personopplysninger gjennom de funksjonelle informasjonskapslene plassert av Isiflo. Isiflo behandler kun personopplysninger som du frivillig gir til Isiflo, ved å registrere seg på nettsiden for en tjeneste levert av nettsiden, sende informasjon via kontaktskjemaet og andre forespørsler eller meldinger fra brukeren via nettsiden. Isiflo sitt primære formål med å samle inn og overføre disse personopplysningene vil være å gi deg alle tjenester på nettstedet, et mer brukervennlig nettsted og å svare på spørsmål fra brukerne.

 

Overføring, lagring og behandling av data

Overføring, lagring og behandling av data som samles inn via denne nettsiden er sikret ved hjelp av gjeldende, vanlige tekniske tiltak. Isiflo kan gi dine personopplysninger til tredjeparter, som kun vil behandle dine personopplysninger i henhold til instruksjoner fra Isiflo og under ansvar av Isiflo. Isiflo vil ikke gi dine personopplysninger til noen andre tredjeparter, med mindre det er en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

 

Tilgang, retting og fjerning

Du kan når som helst be Isiflo om å gi tilgang til personopplysningene vi har samlet inn om deg. Du kan også be Isiflo om å korrigere eller slette slike personopplysninger.

Denne personvernerklæringen kan bli endret over tid. Slike endringer skal tre i kraft umiddelbart etter publisering av den endrede personvernerklæringen. Brukere av dette  nettstedet rådes til å regelmessig lese personvernreglene for mulige endringer.