Isiflo jobb og rekrutteringssenter

Et samarbeid som gir nye muligheter

Isiflo jobb og rekrutteringssenter; vår historie og vårt samarbeid

Vi startet opp i 2013 under navnet NAV / ISIFLO Arbeidstreningssenter, men byttet navn til ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter i 2018. Senteret hadde utviklet seg til å være en rekrutteringsbase i tillegg til en språk- og arbeidstreningsplass.

Det hele startet som et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune, ved NAV Vestre Toten og Voksenopplæringen, og bedriften Raufoss Water & Gas – nå ISIFLO AS.

RWG ønsket et alternativ til robotisering av montasje eller manuell montering i et lavkostland.
NAV ønsket en arena for «Place and train» 

Som en idé, etter en modell fra en søsterbedrift i Frankrike, ble senteret etter hvert startet.

I dag er samarbeidet utvidet til å inkludere Isiflo AS, NAV Vestre Toten, Vestre Toten Voksenopplæring, NAV kontorene i Østre Toten og Gjøvik, Lærings-senterne i Østre Toten og Gjøvik

Våre mål og verdier

Vi arbeider ut ifra NAV sin visjon: Vi gir mennesker muligheter

Ideen er å skape en god arbeidskvalifiserende arena for fremmedspråklige og eventuelt andre som av ulike årsaker ikke er i arbeid eller utdanning.

Et sted man kan:

Knytte verdifulle kontakter med arbeidslivet.
Skaffe referanse
Bli kjent med norsk kultur og arbeidsliv
Trene på sosialisering og struktur
Trene på språkferdigheter

Miljømål

Ved å ha produksjon og montasje i samme industripark, og nå også i samme bygning, sparer man unødvendig frakt, som igjen sparer miljøet.