Varme

Vannbåren varme er i ferd med å bli en av våre viktigste varmebærere i både offentlig og privat sektor, og i tillegg til å gi oss den komforten vi ønsker så er det minst like viktig å sørge for at vi oppnår en god energiøkonomisering.

 

I takt med de stadig økende energiprisene og det økende fokuset på energiforbruket er det viktig at ledningsnett, systemer og anlegg bygges opp og prosjekteres slik at det blir mest mulig energieffektivt.

Det betyr at dimensjonering, innregulering, styring, valg av systemer og materialer må være nøye gjennomtenkt for å kunne fungere optimalt.