Isiflo Sprint

ISIFLO er kjent for sine solide kvalitetsprodukter. Når vi lanserer nye produkter er det alltid et resultat av omfattende utviklingsarbeid. Å utvikle en kvalitets innstikkskobling var en utfordring. Å gjøre den sterkere enn andre plast/PP koblinger var en enda større utfordring. Det tok oss flere år, - men vi gjorde det!

ISIFLO Sprint er vår nye serie av kompositt innstikkskoblinger som kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

Det mest nyskapende i Isiflo Sprint-koblingen er innstikks-prinsippet. Det mekaniske samspillet mellom pushback-ringen, o-ringen og klemmringen gir en strekkfast, brukervennlig, sikker og lekkasjefri forbindelse, helt uten bruk av verktøy.

             

 

2017 ISIFLO HÅNDBOK                                                                           

Isiflo Sprint flyer 2017 

 Isiflo Sprint gass katalog 2017 
Sintef ProduktsertifikaterFordeler og egenskaper
høyteknologiske komposittmateriale kombinert med produktets funksjon og design gir koblingen mange fordeler og unike egenskaper:

• 100% Korrosjonsbestandig
• Blyfri
• Metallignende styrkeegenskaper spesielt viktig for styrken i gjengepartiet
• Push-in løsning som sikrer tett og strekkfast kobling uten spesialverktøy
• Materialets stivhet forhindrer materialet i å sige over tid
• Montasje kan utføres uavhengig av temperatur og værforhold
• Enkel og brukervennlig, begrenser muligheten for feilmontasje
• Rask i bruk, og øker effektiviteten
• Godkjent for nedgraving
• Godkjent for nedfrysing med vann ref. BRL-K 534/03
• Mulig å demontere uten spesialverktøy
• Mulighet for gjenbruk
• 20 års produktgaranti
• Pakket en og en i poser med monteringsanvisning trykket på hver

Kvalitet
Raufoss Water & Gas AS innehar ISO 9001 : 2000 og ISO 14001.

Produksjon                                                    
ISIFLO Sprint er produsert i henhold til kravene for HMS og QA-systemer. Gjennom omfattende investeringer i avanserte verktøy, material - og prosess - utvikling har vi tilrettelagt for en effektiv og miljøvennlig produksjon samt miljøvennlige produkter med lang levetid.

Utvikling
ISIFLO Sprint programmet er resultatet av omfattende utviklingsarbeid utført av våre egne utviklingsingeniører. Målet var å utvikle en brukervennlig innstikkskobling med fokus på egenskapene styrke, ytelse og kvalitet. Vår utviklingsavdeling arbeider i nært samarbeid med Norwegian Centre of Expertise - NCE og SINTEF, og er også involvert i etableringen av det Nasjonale Kompetanse Senteret for Kompositt som ble etablert på Raufoss i 2009. ISIFLO Sprint er designet i samarbeid med K8 Industridesign as.   

 

Tester og godkjennelser
ISIFLO Sprint koblinger er testet og godkjent av Sintef Byggforsk Sintef Produktsertifikater 

Tyskland:      DVGW
Nederland :   KIWA BRL 534
UK :             WRAS/WRC
Ungarn :       Vituki

Sertifisering i henhold til ETA er under arbeid.
Sertifikatene vil fortløpende bli lagt ut på vår nettside: www.isiflo.com

Materiale
Kropp:                   Glassfiberarmert Polyamid Kompositt /PA GF
Push-back ring:       POM
Klemring :              POM
O-Ring:                  EPDM

ISIFLO Sprint er produsert i et kompositt materiale, en spesiell glassfiberarmert polyamid, som er utviklet for høy styrke og lang levetid. Kompositt-teknologien kombinert med produktets design gir styrkeegenskaper på linje med metall, og eliminerer korrosjonsproblematikken.


Bruksområde

Drikkevann:  -Temperaturområde -20°C (Kjøleanlegg) til 40°C
Kjølemedier: - Etanol (f.eks. HX35-HX95)
                   - Glycol se Isiflo Sprint Gass

ISIFLO Sprint gir en tett og strekkfast forbindelse, og kan anvendes for følgende rørtyper:

- PE, PEL, PEH (PE40, PE 50, PE 80, PE 100) - ved bruk av rør type SDR17 (tynnveggede rør) skal innv. støttehylse benyttes
- PEX ved bruk av støttehylse
- PVC ved bruk av ISIFLO Sprint PVC Kit 


Driftstrykk
Vannforsyning:       - inntil 16 bar
Sprengtrykk: -        - rør brister før kobling


Funksjonsbeskrivelse:

ISIFLO Sprints design sikrer at røret entrer koblingen enkelt og eliminerer høy montasjekraft.

Når røret passerer pushback ringen vil den bevege seg i motsatt retning av røret og komprimere o-ringen. O-ringen presser på klemringen som igjen tar tak rundt røret og gir en strekkfast forbindelse. Dette i kombinasjon med materialvalget resulterer i en sterk og sikker rørkobling som monteres enkelt og svært raskt uten behov for spesialverktøy. Ved gjenbruk av Isiflo Sprint skal kappe, klemring, o-ring og push-back ring skiftes.


Monteringsanvisning:


1. Merk innstikksdybden på røret. Den korrekte innstikksdybden er merket på hver kobling.
Kutt røret så rett som mulig, og påse at røret er rent og uten skader.

2. NB! Husk alltid støttehylse fra Isiflo må benyttes på gassinstallasjoner!

*Ved rilling av rør, se bruksanvisning.

3. Press røret inn i koblingen med en lett vridning. Vridningen reduserer den nødvendige innstikkskraften. Verktøy er ikke nødvendig.

PS: Røret er korrekt installert når merkingen av innstikksdybden flukter med kanten på koblingen.

Korrekt posisjonering av tang ved montasje av gjengede deler: 


 


Gjenbruk og demontasje:

Ved gjenbruk av Isiflo Sprint koblinger skal følgende komponenter byttes ut:

• Blå kappe
• Klemring
• O-ring
• Push-back ring


Den blå kappen åpnes med egnet verktøy, rørtang. Skru deretter av for hånd. Rør trekkes ut. Fjern deretter klemring, o-ring og push-back ring. Nye komponenter settes deretter inn i følgende rekkefølge:

• Push-back ring
• O-ring
• Klemring
• Blå kappe

Blå kappe skrues først til for hånd, deretter med egnet verktøy til låseposisjon.

ISIFLO I GRØFT