Tappevann

Rent vann er en absolutt livsnødvendighet for alle levende organismer. Væsketapet i løpet av en dag må erstattes med tilførsel av ny væske, og da helst med rent drikkevann.

 

For å fastholde de høye kravene og kvaliteten på drikkevannet er det viktig å sørge for at vannbehandlingsanlegg og ledningsnettet for øvrig er i forskriftsmessig stand og består av egnede og godkjente materialer.  

Drikkevann er uten tvil vårt viktigste næringsmiddel, og er også uerstattelig som middel til personlig hygiene, transport for avløp, renhold osv. Drikkevannet kan også inneholde skadelige mikroorganismer og andre stoffer som gjør det helsefarlig å drikke, og det er derfor meget strenge krav til rensing, desinfisering, behandling og transport av drikkevann.