Opplæringskontoret For Industrifag på Raufoss

Opplæringskontoret For Industrifag på Raufoss (OIR) ble etablert 28. mars 1996. OIR er organisert som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene, og som sammen påtar seg opplæringsansvar.. 

Here finnes webmagasinet for Opplæringskontoret for Industrifag på Raufoss

http://www.visbrosjyre.no/opplkontor_raufoss/WebView/

 

For mer informasjon ta kontakt med Opplæringskontor.

Tel: 61 15 24 99
http://www.oir.no/