Aalberts Industries NV

ISIFLO AS ble i 2004 en del av den hollandske industrigruppen Aalberts Industries NV. Aalberts Industries er et børsnotert selskap listet på AMEX-børsen, Amsterdam. Gjennom Aalberts Industries NV inngår ISIFLO AS i et nettverk av bedrifter i Europa og USA. Dette styrker bedriftens posisjon og muligheter i de nevnte markeder.

Aalberts Industries har en omsetning på ca. 16 mrd norsker kroner med ca. 12300 ansatte fordelt på ca. 150 bedrifter worldwide. 

Mer informasjon under www.aalberts.nl