Isiflo Messingkoblinger for vann og gass systemer

Generell anvendelse:
ISIFLO plastrørkoblinger gir en tett og strekkfast forbindelse og kan anvendes for:

· PE 32, PE 50, PE 80, PE 100 etter NS-EN 12201
· PVC etter NS-EN 1452
· Kobberrør 5/8", 1", 1.1/4", 1.1/2", 1.5/8", 1.3/4" og 2" etter NS 824 for
kaldt vann
· Kobberrør 28, 35, 42, og 54 mm etter NS 1758
· Stålrør 1/2" til 2" etter NS 5587 NB! GJELDER BARE FOR TYPE 142
· På Pex-rør skal det brukes støttehylse

Viktig:
På tynnveggede PE-rør SDR 17,6, f.eks kollektorrør for varmepumpe skal innv. støttehylse benyttes!


Viktig informasjon for bruk på gass:


Isiflo Messing kan brukes på Gass i Norge, men det forutsetter at koblingene er tilgjengelig for inspeksjon. Det vi si at den må ligge i kum, rørgate eller på annen måte enkelt kunne inspiseres ved behov.

Henvis til Temaveiledning om bruk av farlig stoff fra DSB: http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2010/Tema/Temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff/

Gassnormen:
http://www.gassnormen.no/show_page.aspx?Id=24

NB! Ved anvendelse for gass: Husk at støttehylse alltid må benyttes!

Montering:
· Kapp røret, fjern grader, - IKKE spiss røret.
· Løsne mutteren (det er ikke nødvendig å demontere koblingen)
· Merk av innstikksdybden Pmin. på rørenden og stikk inn røret
· Trekk mutteren til anslag.

Viktig:
Sikker tetting oppnås kun når røret har passert O-ringen og er skjøvet helt inn, og mutteren er trukket til anslag. (mutter til kropp)

NB! Ved bruk av Isiflo på rør av kobber eller stål skal ikke røret bunne i koblingen, men ha ca 3 mm klaring fra stoppkant.Gamle mutter
Innstikksdbyde før tiltrekning:

Dimensjon (Ø)            ______
20 mm                        33 mm
25 mm                        36 mm
32 mm                        37 mm
40 mm                        51 mm
50 mm                        54 mm
63 mm                        56 mm

Nye mutter (40, 50 og 63mm) 
Innstikksdbyde før tiltrekning:
Dimensjon (Ø)           _______
40 mm                        54 mm
50 mm                        57 mm
63 mm                        66 mm

Materialer:
· Messingkoblingene fra 16 mm til 63 mm er fremstilt i  
  avsinkningsbestandig messing
· Type 110, tippunion 75 og 90 mm leveres også i 
  avsinkningsbestandig messing
· O-ringen er av nitrilgummi (NBR)

Bruksområde:
· Kaldtvann opp til 40°C
· Gass: Med bruk av støttehylse er koblingen godkjent for gass i flere land

Isiflo Messing kan brukes på Gass i Norge, men det forutsetter at koblingene er tilgjengelig for inspeksjon. Det vi si at den må ligge i kum, rørgate eller på annen måte enkelt kunne inspiseres ved behov.

Henvis til Temaveiledning om bruk av farlig stoff fra DSB: http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2010/Tema/Temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff/

Gassnormen:
http://www.gassnormen.no/show_page.aspx?Id=24NB! Ved anvendelse for gass: Husk at støttehylse alltid må benyttes!


Driftstrykk:
· Vannforsyning inntil 16 bar
· Gass inntil 10 bar (med støttehylse type 180)
· Luft inntil 10 bar

Diverse:
· Tåler diesel og bensin
· Ved tvil, kontakt produsenten.

Tester og godkjennelser i Norge:  
· Testet og godkjent av Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)  
· Dessuten er messingkoblinger testet og godkjent av tilsvarende instanser i en rekke andre europeiske land
· Ta kontakt med oss om du ønsker mere informasjon om våre tester og godkjenninger.
· Godkjenninger i andre land: DVGW, KIWA, WRC,GASTEC, ISO 9001.

 

 

  

Viktig informasjon for bruk på gass:

Isiflo Messing kan brukes på Gass i Norge, men det forutsetter at koblingene er tilgjengelig for inspeksjon. Det vi si at den må ligge i kum, rørgate eller på annen måte enkelt kunne inspiseres ved behov.

Henvis til Temaveiledning om bruk av farlig stoff fra DSB: http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2010/Tema/Temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff/

Gassnormen:
http://www.gassnormen.no/show_page.aspx?Id=24 

NB! Ved anvendelse for gass: Husk at støttehylse alltid må benyttes!

2017 ISIFLO HÅNDBOK    

Sintef Produktsertifikater

 

 

ISIFLO I GRØFT

 

 

 

Isiflo animasjon