Broen Ballomax

BALLOMAX® kuleventiler oppfyller kravene i EN 488 og er testet hos Fernwarme-Forschungsinstitut i Hannover e.V. Alle trykk- bærende deler er laget av materialer med testsertifikat EN 10.204-3.1.B. Avanserte fremstillingsmetoder og konsekvent bruk av helautomatiske sveiseroboter, sikrer at BALLOMAX® kuleventiler alltid produseres i høy, ensartet kvalitet. BALLOMAX® helsveiste stålkuleventiler er vedlikeholdsfrie.

Avstengningen skjer ved hjelp av en presisjonsfremstilt kule av rustfritt stål med PTFE grafittpakninger, som sikrer en tetning med lav friksjon. Kulen er selvsentrerende og setepakningene er fjærende for å sikre nødvendig kontakttrykk mellom kule og sete. Ventilene er forsynt med spindel av rustfritt stål med stopp- stift, som tillater maximalt 90° dreining.

Teknisk informasjon
BALLOMAX® helsveiste stålkuleventiler er velegnet som avstengningsventiler for alle nøytrale, flytende medier og luftarter. De viktigste anvendelsesområdene er innenfor fjernvarme og industri.

Installasjon
Alle BALLOMAX® stålkuleventiler med sveiseender kan elektrode- og/eller autogensveises. Unngå for kraftig oppvarming av ventilhuset. Sveiseendene må ikke avkortes, da disse er tilpassset de enkelte sveisemetoder, slik at varmeoverføreingen ikke påvirker pakningsmaterialene. Kuleventilen skal være helt åpen under installasjon.


Download Ballomax teknisk datablad


 Flere bilder og informasjoner er også tilgjengelig www.ballomaxcity.com