Kjøling

Med dagens energikrav og isolering i bygninger er det i mange tilfeller mer behov for kjøling enn varme i mange tilfeller, og kravet til komfortkjøling er stadig økende.

 

Kjøling er også med i det totale regnskapet når det gjelder energiøkonomisering og der er derfor meget viktig at driftsøkonomien er optimal.

Det er derfor meget viktig at anlegget er nøye gjennomtenkt og dimensjonert og at det velges systemløsninger og styringer til klimastyringen for å oppnå en optimal drift av anlegget.