Gass

Gass er igjen et aktuelt alternativ til energi i Norge, og med det økende antallet installasjoner er det satt meget strenge krav til installasjonene med et omfattende lovverk.

Sikkerheten i installasjonene skal uten unntak være i orden og det er derfor avgjørende at det velges komponenter med riktige materialer og at det etableres sikre systemer.

Det er også viktig at anleggene enkelt kan overvåkes og vedlikeholdes, og at eventuelle feil og lekkasjer oppdages raskt og utbedres umiddelbart.