Vi er forpliktet til å beskytte miljøet

Isiflo jobber aktivt med å redusere eventuelle negative miljøpåvirkningker som følge av våre virksomheter. Vi er engasjert i miljøarbeidet og ønsker å jobbe langsiktig og målrettet for å gjennomføre miljøforbedringstiltak. 

Dette gjør vi ved å jobbe aktivt med å redusere vårt energiforbruk og CO2 fotavtrykk. Gjennom hele produksjons- og dristribusjonsskjeden vurderer vi miljøtiltak; fra råvareproduksjon til utsalg. Lokale, regionale og globale miljøaspekter søkes ivaretatt. Vårt mål er at vår produksjon, våre prosesser, våre produkt og vårt avfall skal ha en bærekraftig utvikling, slik at vi tar hensyn til kommende generasjoner.

Vi er sertifisert og jobber etter ISO 14001 -2015, samt forholder oss til offentlige krav og har informasjonsplikt når det gjelder viktige miljøaspekter. 

 

 

Vårt mål er at vår produksjon, våre prosesser, våre produkt og vårt avfall skal ha en bærekraftig utvikling, slik at vi tar hensyn til kommende generasjoner.

 

MILJØPOLICY

Våre bærekraftige tiltak

Vi jobber aktivt for å unngå miljøutslipp og forurensninger. 

Vi bruker kortreiste råvarer og minimerer håndtering av varer i arbeid.

Vi optimaliserer transport av varer ut til kunder.

Vi resirkulerer produksjonsavfall.

Vi har 100% avfallsortering i miljøstasjoner.

Vi følger opp våre prestasjoner gjennom interne evalueringer og rapporteringder, samt deler resultatene med våre interessenter. 

Vi krever at våre underleverandører og samarbeidspartnere følger de samme prinsippene. 

Vi har en egen utviklingsavdeling med fokus på forskning og utvikling av miljøbesparende og fremtidsrettede produkter, produksjon og materialvalg. 

Vi gir nødvendig informasjon, instruksjon og trening.