Reklamasjonsskjema

Alle reklamasjoner skal sendes til følgende e-mail adresse: quality@isiflo.com

  Reklamasjonsskjema med bilde sendes på mail.

Produkt med rørbit må sendes til følgende adresse:

Raufoss Water & Gas AS
v/ Geir K. Hatlehol
Bygning 201
Raufoss Industripark
2830 Raufoss